Писмо от БАПВ до Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР)

На 16 декември се проведе двадесетото по ред заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДРс център Плевен. 

Инж. В. Величков, Изп. Директор на БАПВ отправи устно питане към Директора на Басейновия съвет и входира в писмен вид писмо от БАПВ относно отказите за издаване на разрешителни за водовземане от подземни води и по- специално за ПВТ BG1G00000NQ030 - Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина.


16.12.2013


Експертен доклад за резултатите от извършеното проучване относно причините за възникналото катастрофално свличане на земни маси в рудник "Ораново", БАПВ, 02.10.2013

Експертният доклад за резултатите от извършеното проучване относно причините за възникналото катастрофално свличане на земни маси в рудник "Ораново" бе представен публично на 02.10.2013 пред работниците и служителите на "ПИРИН-ОРАНОВО" ЕООД  и представители на медиите. Тук публикуваме разширеното резюме на доклада.

 

06.12.2013


Скъпото евтино, Икономика, бр.17, Септ. 2012

Една твърде любопитна публикация в списание "Икономика", посветена на актуалното ползване на минералните води в България.

 

02.10.2012


Добрите и лошите примери при усвояването на минералните води, предоставени от държавата на общините

Пенчев, П., Величков, В., 2012. Добрите и лошите примери при усвояването на минералните води,  предоставени от държавата на общините, Вестник "Строителство Градът", 30 април - 6 май 2012 г.


 

02.05.2012


Проф. Павел Пенчев и инж. Величко Величков дадоха просторно интервю за статия на вестник Монитор, публикувана на 20.04.2012

Проф. Павел Пенчев и инж. Величко Величков дадоха просторно интервю за статия на вестник Монитор. Статията, под заглавието "Общинските минерални извори стават СПА", бе публикувана на 20.04.2012.

 

20.04.2012предишна  1  3  4  5  6  следваща 


ЗА ЧЛЕНОВЕ