ПИСМО ДО Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

В Българската асоциация по подземни води постъпиха множество сигнали от наши колеги, проектанти хидрогеолози с дългогодишен опит, за върнати преписки от отдел „Ползване на водите” към МОСВ, разглеждащ конкретно проектите за изграждане на водовземни съоръжения. В качеството си на юридическо лице учредено съгласно разпоредбите...

01.02.2010предишна  1  2  3  4  5 


ЗА ЧЛЕНОВЕ