ПУБЛИКАЦИИ
Скъпото евтино

Татяна Явашева. Скъпото евтино, Икономика, бр.17, Септ. 2012

02.10.2012


Добрите и лошите примери при усвояването на минералните води, предоставени от държавата на общините

Пенчев, П., Величков, В., 2012. Добрите и лошите примери при усвояването на

минералните води,  предоставени от държавата на общините, Вестник "Строителство Градът", 30 април - 6 май 2012 г.


Виж електронната версия статията.

Виж печатната версия на статията.

 

02.05.2012


Находищата на минерални води в района на София

Пенчев, П., Величков, В., 2011, Находищата на минерални води в района на София, С., БАПВ, 48 стр.

14.09.2011


The Mineral Water Bodies of Sofia

Pentchev, P., Velichkov, V., 2011. The Mineral Water Bodies of Sofia,

1st Balkan Spa Summit, Bulgaria, Albena Resort, Flamingo Grand Hotel,

September 21- 23. 2011

 

22.09.2011

ЗА ЧЛЕНОВЕ