За водата, интересите и бъдещето. Списание ХВП - бр.4, 2015


Много митове и илюзии на нашия живот бяха разрушени във времето на славния ни 
икономически преход. Спукаха се много балони, раздувани под влияние на стремежа да 
сме най…Дълго време се блазнехме от мисълта, че едва ли не сме най-богатата на 
минерални води страна. Спука ли се този балон и откъде всъщност идва заблудата? И 
понеже днес всичко е свързано с бизнес, лесен ли е бизнесът с бутилиране на минерални 
води и защо се появяват в последно време конфликти и в тази област. Все въпроси, чиито 
отговори потърсих при професора по хидрогеология в МГУ „Св. Иван Рилски“ Павел 
Пенчев.

....................................................................................

 

Публикация на Петко Делибеев - Главен редактор на Списание "Хранително-вкусова проишленост"

бр.4., 2014

 

Прочети пълната статия тук:


За да видите останалото от публикацията,
моля регистрирайте се тук или влезте в системата.


ЗА ЧЛЕНОВЕ