Инж. Величко Величков - Изпълнителен директор на БАПВ взе участие в Конференция „ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТУРИЗМА”


Изпълнителният директор на БАПВ – инж. Величко Величков,  по покана на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и СХРТ - Сандански взе участие  в Конференция „ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТУРИЗМА”, състояла се на  22 март в "Интерхотел Сандански". Конференцията бе проведена с подкрепата на Министерство на околната среда и водите.

Официални гости на конференцията бяха Нона Караджова – министър на околната среда и водите и Асен Личев – директор на Дирекция „Води”.

Основната цел на Конференцията бе да представи добрите практики за целесъобразно ползване на минерални води на българските общини, на чиято територия има такива находища.
“Минералните води на България са огромно богатство и един от приоритeтите на министерството и мой личен приоритет е това богатство да се използва пълноценно, за да се подобри животът на хората, да се създадат повече работни места, да се развие бизнес, социални услуги, свързани с минералните води.” Това заяви министърът на околната среда и водите Нона Караджова и поздрави всички българи по случай Световния ден на водата.

Приветствия направиха съответно г-н Андон Тотев, кмет на Община Сандански и г-н Шарлопов, председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

На конференцията бе проведена оживена дискусия свързана с поблемите на ползването на минерални води предоставени за стопанисване на Общините. Задаваха се въпроси към г-жа Караджова и г-н Личев свързани с ползването и управлението на минералните води и евентуалните възможности за финансиране на реконструкция на съоръжения.

 

Инж. Величков даде редица примери, както за добри практики на стопанисване така и за неизпълнени задължения от Общините. Той обърна внимание, на факта, че МОСВ е финансирало много задачи през изминалата година по преоценки на ресурсите на находищата и стопанисването и управлението им, докато общините все още нищо конкретно не са извършили, въпреки многобройните компромиси от страна на министерството.

Г-н Величков  каза още, че проблемите по ползването на минерални води започват с издаване на разрешителното, а не свършват с него тъй като работното проектиране по присъединяването отнема безпричинно много време за съгласуване в Общините и води до значителни финансови загуби от страна на Инвеститорите, които плащат по заявени количества въпреки, че не са извършвали водовземане.

В заключение изпълнителният директор на БАПВ попита открито кметовете на общини с предоставени права за ползване на минерални води защо не са си свършили работата и настоя МОСВ да измисли адекватен механизъм да принуди общините да изпълняват своите задължения регламентирани с Решенията по предоставяне.      

Доблестта да отговори имаше единствено кметът на Община Банско г-н Икономов, който се извини публично за забавянето на преписките свързани с искане за водовземане на територията на неговата община, изтъкна причини свързани както с  реализирането на водния цикъл в общинаата, така и с кадровия потенциал и с недостатъчното време за реакция след изборите проведени през изминалата година. Г-н Икономов обеща да направи всичко възможно след съответните дискусии да бъдат издадени съответните разрешителни за водовземане.

След конференцията, инж. Величков взе участие в дискусия, както с представители на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и СХРТ - Сандански, така и с бизснемени желаещи да инвестират в ползването на минерални води на различни обекти. Г-н Величков даде и интервю за българското национално радио.

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ