"ХИДРО-ГЕО КОНСУЛТИНГ" ЕООД

"ХИДРО-ГЕО КОНСУЛТИНГ" ЕООД е специализирана фирма за изследователски, проучвателни, проектантски и експертни задачи в областта на хидрогеологията, геотехниката и минералните води.

 

Фирмата е основана от Проф. Д-р инж. Павел Пенчев, дългогодишен преподавател и експерт по хидрогеология с повече от 35 години професионален опит.

 

 

Основни дейности:


  • Търсене и проучване на подземни води и находища на минерални води. Супервизия на сондажи и водоснабдителни кладенци. Специализирани хидрогеоложки, хидрохимични и екологични изследвания.
  • Технологични и екологични анализи на концесии за бутилиране на натурални минерални води. Консултации и проекти за използване на минералните води за балнеология, рекреация, добив на геотермална енергия и др. 
  • Оценка на експлоатационните ресурси и проектиране на санитарно-охранителните зони на водоизточници от подземни и минерални води. Проекти за издаване на разрешително за водовземане и ползване на подземен воден обект.
  • Хидрогеоекологични оценки и прогнози на минни обекти, депа за твърди битови отпадъци, бензиностанции, свинекомплекси, водоснабдителни групи и др.
  • Инженерно-геоложки проучвания, консултации и експертизи за оценка на земната основа и укрепване на строителни, свлачищни и минни обекти.

 

Контакт: 

 

Проф. Д-р инж. Павел Пенчев

Тел. + 359 2 8060375 ; GSM +359 888 516341,

dr.p.pentchev@gmail.com

https://sites.google.com/site/hydrogeobg/

 

 

 

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ