ПУБЛИКАЦИИ
За водата, интересите и бъдещето. Списание ХВП - бр.4, 2015
29.05.2015


Възможности и перспективи за рационално ползване на минералните води от Долнобанския геотермален басейн.
17.12.2013


Вода от извора или теч в канала, в. Строител, 15 ноември 2013
15.11.2013


Експертен доклад за резултатите от извършеното проучване относно причините за възникналото катастрофално свличане на земни маси в рудник "Ораново", БАПВ, 02.10.2013
06.12.2013

ЗА ЧЛЕНОВЕ