Проф. Павел Пенчев – Председател на УС на БАПВ и студентите от Магистърска програма „Хидрогеология” се включиха в Международен Воден Мост 2012.

Проф. Д-р инж. Павел Пенчев – Председател на УС на БАПВ и студентите от Магистърска програма „Хидрогеология”, към катедра „Хидрогеология и инженерна геология”, в Минно – Геоложки Университет „Св. Иван Рилски” се включиха в Международен Воден Мост 2012. 

 

22.03.2012


МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2012, 22 март, Световен Ден на Водата

На 22 март целият свят отбелязва Световния ден на водата. Българска Асоциация по Подземни Води /БАПВ/, бе един от партньорите, които осъществиха  “МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ”.

 

22.03.2012


Балканска конференция по спа и уелнес - Balkan Spa Summit 2011.

В периода 21-23 Септември,  в петзвездния хотел „Фламинго Гранд” в Албена, за първи път се проведе Балканска конференция по спа и уелнес  - Balkan Spa Summit 2011. 

На събитието бе представен и съвместният проект на ОП „Туристическо обслужване” към Столична община и „Българска асоциация по подземни води” -  каталогът „Находищата на минерални води в района на София” с автори проф. Павел Пенчев и инж. Величко Величков. 

23.09.2011


Какво е състоянието и какво трябва да направи Столичната община за минералните води в района на София

В района на София съществуват голям брой находища и отделни водоизточници на минерални води, които представляват значителен потенциал за развитие на общината. За съжаление, по-голямата част от тях до момента  не са узаконени, съгласно действащата нормативна уредба (Закон за водите).

 

Отговори на  Доц. д-р инж. Павел Пенчев – председател на БАПВ, 
в дискусия с г-жа Пролет Велкова – журналист и Доц. д-р Вили Лилков – общински съветник  по Дарик радио на 16.11.2010 .............


20.11.2010


СТАНОВИЩЕ по Проекта за изменение на НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г.

Във връзка с предложения от МОСВ Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, от името на Българската асоциация по подземни води (БАПВ), предлагаме нашето становище по направените предложения за изменение.

 

Общото ни впечатление, е че предвидените промени не касаят постигането на облекчителни дейности в разрешителния режим, а предлагат основно замени на утвърдени термини и формулировки, навлезли отдавна в терминологичния речник на  проектанта с други думи с несериозно значение.....

17.11.2010предишна  1  2  3  5  6  следваща 


ЗА ЧЛЕНОВЕ