"ВОДГЕОЕКО - ИНЖЕНЕРИНГ " ООД

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

  • извършване на хидрогеоложки проучвателни и проектни работи;
  • експлоатационно разкриване на подземни води и мониторинг на подземните води без ограничение на дълбочината на сондажно-хидрогеоложките работи и площта на хидрогеоложкото картиране;
  • инженерногеоложки проучвания, консултинг, разработки и проекти в областта на инженерната геология и геотехника на фундиране на сгради и съоръжения;
  • ядково и пилотно фундиране и укрепване на свлачища;
  • екологични проекти и лицензирани експертизи по ОВОС;
  • проектиране и изграждане на водоснабдителни системи и помпени станции;
  • проектиране на СОЗ;
  • сделки с интелектуална собственост. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: „ВОДГЕОЕКО-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД се представлява и управлява от Борис Здравков, Стара Загора, ул.”Христо Ботев” 63-А

 

СЪДРУЖНИЦИ:

Борис Здравков -ГЕОЛОГ

Димо Урумов-ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГ И ХИДРОГЕОЛОГ

Порфир  Владимиров-СОНДАЖЕН ИНЖЕНЕР

Тенчо  Митев-СОНДАЖЕН ИНЖЕНЕР

 

СЛУЖИТЕЛИ:

Кремена  Гарилова-МЛАДШИ ЮРИСТ

 

СОБСТВЕНОСТ:

Офис

Автосонда УРБ 2А, Компресор „ТАТРА”, Камион ГАЗ 53А, Ерлифт, Помпи, Генератори, 

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ