"ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД

Инфрапроект Консулт ЕООД е основана през 2000 г., за да предоставя икономически, икономически, финансови, маркетинг и правни консултантски услуги за частни компании, държавни институции и инвеститори, участващи в инфраструктурни и други проекти, финансирани от местни и международни институции, както и съвети, правна и финансова помощ и оценка на проекти. Нашият екип се състои от правни, финансови и инженерни специалисти, които предоставят най-ефективните решения на проблемите и нуждите на нашите клиенти.

 

За 20-те години опит, ние успяхме да се разраснем и успешно завършихме над 200 проекта и увеличихме списъка с клиенти с множество български министерства и общини, международни институции и местни и чуждестранни фирми с интереси в енергетиката, минното дело, транспорта, водите и околната среда.

 

Фирмата е сертифицирана за управление на качеството със сертификат по ISO 9001:2008

Инфрапроект Консулт ЕООД е член на Българската минно-геоложка камара.

 

Фирмата и нейните партньори е участвала в множество проекти, финансирани от Европейската Комисия, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Японската банка за международно сътрудничество. Проектите са в различни сектори на икономиката.
ЗА ЧЛЕНОВЕ