Проф. Д-р инж. ПАВЕЛ ПЕНЧЕВ
 

Дългогодишен преподавател в Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски” – София: - Инженер геолог-хидрогеолог (1977), Доктор (1981), Доцент (1985), Професор (2011). Ръководител на катедра „Хидрогеология и инженерна геология” (2004 – 2008).

 

Титуляр на лекционните курсове: Обща хидрогеология (от 1983); Опазване на подземните води (от 1988), Проучване на подземните води (от 2004); Хидрогеоложки мониторинг (от 2005); Хидрогеоложко прогнозиране и проектиране (от 1985 до 2003);  Хидрогеология и инженерна геология (от 1983 до 1992).

 

Автор и съавтор на повече от 50 научни публикации, 3 монографии, 1 учебник и 1 практическо ръководство. Съавтор в повече от 10 интернационални проекта в областта на подземните води.

 

Научни интереси: проучване, опазване и мониторинг на подземните води (в т.ч. минералните води); опитно-филтрационни и опитно-миграционни изследвания; математическо моделиране на филтрацията и масопренасянето във водоносните хоризонти; оразмеряване на санитарно-охранителните зони на водоизточници от подземни води, оценка на ресурсите и безопасния добив на подземни води, проектиране на водочерпателни и мониторингови сондажи и др.

 

Гост – преподавател на  МГРИ - Москва (Русия), Минна академия – Фрайберг (Германия), Политехника – Вроцлав (Полша), Минна академия – Краков (Полша),  Университет на Овиедо (Испания), Университет на Гранада (Испания), Юнивърсити Колидж – Лондон (Великобритания), Университет на Каляри (Италия), Университет на Вилниус (Литва).

 

Ръководител на повече от 300 проучвателни, проектантски, консултантски и експертни доклади в областта на хидрогеологията, геотехниката и минералните води.

 

Председател на УС на Българска Асоциация по Подземни Води (БАПВ); Председател на Българската национална група към Международна Асоциация на Хидрогеолозите (IAH); Титулярен член на Басейновия съвет на БДВ Дунавски район – Плевен.

 


Контакт: 

 

Проф. Д-р инж. Павел Пенчев

Тел. + 359 2 8060375 ; GSM +359 888 516341,

dr.p.pentchev@gmail.com

https://sites.google.com/site/hydrogeobg/
ЗА ЧЛЕНОВЕ