УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 

       Проф. Д-р инж. Павел Пенчев – Председател на  УС          dr.p.pentchev@gmail.com

       Доц. Д-р инж. Щерьо Льомов – Зам. Председател на УС    lyomov@mgu.bg

       Маг. инж. Величко Величков – Изп. Директор                       geohidrodinamika@mail.bg

       Маг. юрист Марина Белчева                                                     marina.belcheva@gmail.com

       Маг. инж. Добрин Найденов                                                      hydrogeoproect@mail.bg

       Д-р икономист Розалина Козлева – Рибарова                         rozalina@infrapro.com

       Д-р инж. Васил Йорданов                                                           eng_yordanov@mail.bg 


 

 

 

   СЕКРЕТАРИАТ:

 

       Маг. инж. Величко Величков – Изп. Директор                     geohidrodinamika@mail.bg

       Маг. по БА Нора Пенчева – Секретар                                 nora_pencheva@abv.bg


ЗА ЧЛЕНОВЕ